Praca zdalna – niezbędne procedury, obowiązki i skuteczne zarządzanie zespołem

BIZNES

Epidemia COVID-19 wywiera silny wpływ na wiele sfer życia, także na funkcjonowanie zawodowe. Ograniczanie ryzyka zakażenia skutkuje przeorganizowaniem pracy, w tym narzucaniem pracy zdalnej.

Zamknięte przedszkola i żłobki to zarówno wolne dla wielu pracowników w nich zatrudnionych, jak też nieobecności w pracy rodziców, których dzieci do tych placówek uczęszczają. Pracownicy mogą być objęci kwarantanną, mogą mieć problemy z powrotami z podróży służbowych, czy też doznać w trakcie służbowego wyjazdu zakażenia wirusem.

Nie sposób omówić wszystkich potencjalnych problemów, które powstawać mogą w związku z epidemią. Każdy dzień przynosi zmiany w zakresie skali zagrożenia, obostrzeń dotyczących przepisów czy procedur. 

Cele kursu:

 • zdobycie sprawdzonej i gotowej wiedzy, jak szybko i zgodnie z prawem wdrożyć w organizacji procesy związane z pracą zdalną
 • poznanie narzędzi menedżera przydatnych w pracy z zespołem pracującym zdalnie, które pozwolą uniknąć potencjalnych zagrożeń wynikających z pracy poza siedzibą firmy
 • poznanie procedur, które zabezpieczą firmę na wypadek długoterminowego przejścia całego przedsiębiorstwa w tryb pracy zdalnej
 • otrzymanie gotowych wzorów dokumentów, które usprawnią proces wdrażania pracy zdalnej

Adresaci: osoby zdalnie zarządzające pracownikami oraz zespołami

Program kursu: 

  1.  Moduł pierwszy – ANALIZA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA PRACY ZDALNEJ W ORGANIZACJI

 • Ocena rzeczywistych potrzeb i możliwości firmy w zakresie wdrożenia pracy zdalnej – analiza zysków i strat.
 • Zasady informowania kadry kierowniczej i pracowników o możliwych rozwiązaniach przy wdrażaniu pracy zdalnej – gotowe scenariusze
 • Najnowsze zmiany przepisów – analiza prawnych i praktycznych aspektów pracy zdalnej.

  2. Moduł drugi – PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA MODELU PRACY ZDALNEJ – ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I KADROWE

 • Konsultacje na temat wdrożenia pracy zdalnej w organizacji – rekomendacje.
 • Analiza predyspozycji pracowników – narzędzia pozwalające monitorować predyspozycje podwładnych do pracy zdalnej.
 • Regulamin pracy zdalnej – rekomendowana zapisy w regulaminie.
 • Uregulowanie zasad podczas pracy Home Office – porozumienie o obowiązkach stron (pracownik-pracodawca).

  3. Moduł trzeci – WDROŻENIE SYSTEMU PRACY ZDALNEJ – ASPEKTY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

 • Organizacja przepływu informacji – niezbędne procedury i środki techniczne.
 • Metody ewidencjonowania czasu pracy – gotowe procesy kontroli, instrukcje rozliczania zadań oraz przykłady zdalnej ocena pracownika.
 • Zbudowanie kultury opartej na zaufaniu – działania w ramach systemu controllingu.
 • Ocena i udoskonalanie efektywności wdrożonego systemu pracy zdalnej.

Czas trwania: miesiąc

Organizator: Uniqskills w partnerstwie z Magazynem HR Business Partner

Prowadzący: Jarosław Marciniak – od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami – w sektorze administracji i przedsiębiorstwach; właściciel firmy HR Audytor, od 17 lat realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy

Cena: 399 PLN netto

Certyfikat po ukończeniu kursu: każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *